Καράβια στον Θερμαϊκό

Παραλία Θεσσαλονίκης, «still life» με εμπορικά καράβια, τα οποία έχουν ρίξει άγκυρα στον Θερμαϊκό κόλπο.

Photo © Aris Papadopoulos