Χρώματα της Άνω Πόλης

posted in: Πόλη | 0

Χρώματα της Άνω Πόλης, Θεσσαλονίκη.

Photo © Aris Papadopoulos