Ανεβαίνοντας στην Ανω Πόλη της Θεσσαλονίκης

posted in: Πόλη 0

Ανεβαίνοντας στην Ανω Πόλη της Θεσσαλονίκης.

Photo © Aris Papadopoulos