Καράβια στον Θερμαϊκό

Παραλία Θεσσαλονίκης, “still life” με εμπορικά καράβια, τα οποία έχουν ρίξει άγκυρα στον Θερμαϊκό κόλπο.

Photo © Aris Papadopoulos